Tábor - Smyslov

Příměstská část

 

Cyklistická trasa

Turoveckým lesem

Délka trasy : 36 km
Obtížnost trasy : střední
Povrch trasy : Převážně málo frekventované asfaltové silnice, v lesních úsecích šotolinové cesty bez provozu.
Profil trasy :
Vedení trasy :
Tábor – Sezimovo Ústí I – Radimovice – Planá nad Lužnicí – Strkov – Turovecký les – Nová Ves u Chýnova – Stříbrné Hutě – Záluží - Tábor.

Popis trasy :
Výchozí místo je v Táboře u parku před vlakovým nádražím. Vyjedeme po značené trase č. 11 směrem na Lom. Z kopce přijedeme k řece Lužnici, kde doleva odbočuje cyklotrasa č. 1173, po které se dostaneme do Sezimova Ústí I. Můžeme si udělat malou zajížďku k hrobu E. Beneše. V místě, kde se napojíme na cyklotrasu č.1206, odbočíme doprava a po této trase pokračujeme po lávce přes Lužnici směrem na Radimovice. Čeká nás táhlé stoupání až na začátek obce. Před obcí můžeme odbočit vpravo po polní cestě na asi 100m vzdálenou vyhlídku, kde je krásný rozhled s popisem a mapkou. Vrátíme se zpět a uprostřed obce Radimovice opustíme trasu č. 1206 a vlevo mírně z kopce, mezi dvěma statky, se dostaneme na polní cestu, která nás přivede k hájovně a následně k rybníku Mučírna. Po asfaltové silnici odbočíme vlevo a z kopce se dostaneme k jezu Soukeník. Po asfaltové silnici s malým provozem přijedeme na most v Plané nad Lužnicí. Vedle jezu je veřejné koupaliště a občerstvení. Za mostem odbočíme vpravo (na cyklotrasu č. 32) na silnici E 55 s velmi silným provozem zvláště kamionů !! Míjíme kostel sv. Václava a barokní faru. Za obecním úřadem odbočujeme po trase č. 32 (Greenways Praha – Vídeň) vlevo a za železniční přejezdem stoupáme do části Strkov, kde odbočíme po trase č.1173 k zámečku (letní sídlo Harrachů). Lesní asfaltovou cestou pokračujeme až na rozcestí, kde končí cyklotrasa č. 1206 a trasa č. 1173 odbočuje vpravo. My pokračujeme rovně a po šotolinové cestě se dostaneme k hájovně Doubrava. Odtud pojedeme vlevo po silnici až do obce Nová ves, kde je na návsi kaple sv. Anny. Asi po dvou kilometrech přijedeme na hlavní silnici, po které odbočíme vlevo a po 300 metrech odbočíme vpravo na Dobronice. Na hlavní silnici je velký provoz vozidel, doporučujeme zvýšenou opatrnost! Za křižovatkou pokračujeme až k odbočce na Stříbrné Hutě. Ve Stříbrných Hutích na křižovatce stojí křížek s cedulkou – kulturní památka - ale nenašel jsem nikde o něm zmínku. Ve Stříbrných Hutích na křižovatce pojedeme vlevo kolem sochy sv. Jana Nepomuckého a po cyklotrase č.1174 přes Hutecký les. Po hrázi rybníka Velký Hlinitý stoupáme podle Smyslova až do Záluží. Stále pokračujeme po trase č. 1174 přes Blanické předměstí zpět k parku před nádražím ČD v Táboře.

Text: Stanislav Mareš, Ing. Karel Nebes, Infocentrum Město Tábor